LogPoints logotyp

Visar resultat för etikett: torsvik

 1. 2019-02-27

  Snart får ni en ny granne!

  På Skåpvägen 8 kommer inom kort ett nytt företag att etablera sig och nu börjar vi förbereda för det!

 2. 2018-04-23

  Freja Transport & Logistics flyttar in på LogPoint

  Logistikjätte flyttar till 5000 kvadratmeter terminal och 400 kvadratmeter kontor.

 3. 2017-10-06

  Start etapp 2 - ny cykelväg vid Möbelvägen

  Vid månadsskiftet oktober/november påbörjas den andra etappen i arbetet med att förlänga gång- och cykelväg längs Möbelvägen. Arbetet beräknas pågå i runt 5-6 veckor. I den andra etappen färdigställs arbetet och hela sträckan asfalteras.

 4. 2017-05-30

  Integrationsprojekt på IKEA

  Genom IKEA Torsviks integrationsprojekt har Abir och Zaya snabbt kunnat komma in på arbetsmarknaden och på kort tid blivit bättre på svenska. Det som behövdes var motiverade medarbetare, ett företag som erbjöd en väg in, och extra språkligt stöd från kollegor!

Etiketter