LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan
Elever i klassrum

Kunskap & Utbildning

Samverkan med logistikutbildningar lyfter fram kunskap, skapar relevant arbetskraft och stärker LogPoint.

Både högskolan i Jönköping och Yrkeshögskolan Jönköping driver utbildningar med inriktningar inom logistik. LogPoint South Sweden och dess etablerade företag kan dra nytta av detta med tanke på att relevant kunskap, forskning samt utbildad arbetskraft finns i närområdet.

Praktik

Ett sätt för oss att stötta kunskapen i branschen men också för att knyta den direkt till LogPoint-området är att erbjuda möjlighet till olika studentarbeten eller praktikplats hos oss. På så sätt får studenterna ett konkret område att undersöka och vi får i vår tur ny information om LogPoint och förhoppningsvis hjälp att fylla olika kunskapsluckor i ämnet.

LogPoint-stipendiet

Ett annat sätt för oss att uppmuntra och stötta kunskap och forskning är vårt ”LogPoint-stipendium”. Det delas varje år ut till ett examensarbete på högskolan i Jönköping som vi tycker har bidragit till utvecklingen inom logistik. Genom stipendiet får LogPoint South Sweden möjligheten att lyfta fram och belysa de studenter som är framtiden inom logistik och som bidrar till utvecklingen inom området. Läs mer om LogPoint-stipendiet.

Ladda gärna ner och läs studenternas arbeten i fliken till vänster.

Läs artiklar om det vi skrivit gällande Kunskap & Utbildning. Länk till annan webbplats.