LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Visar resultat för etikett: kunskap/utbildning

 1. 2021-11-01

  Danish Crown installerar laddstolpar till sin personal

  Danish Crown, ett företag med 150 anställda på LogPoint, tog tag i sin enskilt största miljöpåverkan: anställdas pendling till och från jobbet. Richard Dibers berättelse ger bra råd och tips till andra företag som funderar på laddstolpar till sin personal.

 2. 2021-03-10

  Sammandrag från LBN’s morgonmöte och årsmöte 2021

  Den 10 mars höll LogPoint Business Network - företagarföreningen på LogPoint i ett helt digitalt, live-sänt morgonmöte. Temat för mötet var ”Fossilfria bränslen och elektrifiering med lokalt fokus”. Direkt efter mötet hölls även LBNs årmöte.

 3. 2020-06-01

  Årets LogPoint-stipendium är utdelat!

  Den 29 maj delades årets Logpoint-stipendium ut till studenterna Saga Gustafsson och Madeleine Johansson från högskolan i Jönköping. Deras arbete premierades för sin studie i hur man kan arbeta mer med hållbara leveranser.

 4. 2020-03-13

  LogPoint-stipendiet

 5. 2019-05-29

  LogPoint delar ut stipendium till högskolestudenter

  Den 29:e maj tilldelades högskolestudenterna Eric Fransson och Oliver Eriksson LogPoints stipendium för sin kandidatuppsats: Säkerhetslageroptimering av ingående komponenter och planeringssystemets inverkan – en fallstudie inom tillverkningsindustrin.

 6. 2018-02-14

  Sammanfattning från solseminarium

  Den 6 februari hölls ett seminarium om solceller och solenergi på LogPoint. Vi sammanfattar förmiddagen för dig som inte kunde vara med och som är nyfiken på solenergi till ditt företag!

 7. 2018-01-30

  Två nya logistikutbildningar i Jönköping!

  Två nya utbildningar inom logistik startas till hösten på Yrkeshögskolan i Jönköping. Ett glädjande besked för LogPoint South Sweden!

 8. 2017-06-09

  Ny studie om LogPoints godsflöden

  Två studenter från Tekniska högskolan vid Jönköping University har genom sin näringslivsförlagda kurs studerat LogPoint South Swedens som logistiknav. Det huvudsakliga syftet har varit att skapa en generell överblick över godsflödet till och från området.