LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Aktuellt


 • Stipendieutdelning 2021

  Stipendiaterna Frida och Lisa håller i sina stipendie-diplom och blombuketter. i bakgrundens syns vatten, en blå himmel och en stadsmiljö. Den 4 juni delades det årliga LogPoint-stipendiet ut. I år blev det Lisa Rylanders och Frida Olofssons arbete Implementation of Technology in Warehouse Operations som premierades.

  LogPoint South Sweden delar varje år ut ett stipendium till de högskolestudenter som på något sätt bidragit till utvecklingen inom logistik och samverkan. Genom stipendiet får LogPoint South Sweden mö...


 • Arbeten vid Lovsjövägen och Moliden
  Kart-skiss över delar av kommande industriområdet på Moliden. I kartan är circle K-macken markerad samt det området av Lovsjövägen som berörs. 
  Begränsad framkomlighet på Lovsjövägen i samband med anläggning av damm.
  Vi gör en damm öster om LovsjövägenPå östra sidan av Lovsjövägen, strax norr om infarten till badplatsen gör vi i ordning en damm i en naturlig svacka...


 • Planprogram för Målön
  Skissad karta med många olika typer av områden utmarkerade med olika färger.
  Område intill LogPoint utreds som nytt verksamhetsområde och eventuell ny kombiterminal
  Den 10 maj 2021 presenterades Jönköpings kommuns planprogram för Målö ängar och Målön.Programmet består huvudsakligen av två delar; den västra sidan a...


 • Detaljplan Granarp får laga kraft
  Flygbild med illustrationer som visar det
kommande industriområdet på Granarp. Området består av en större del kommande
industrimark samt naturmark. I den övre delen av området finns den nya
Granarpsvägen utmarkerad. I slutet av den nya sträckningen, där industriområdet
tar slut i söder, finns en vändplan för lastbilar utmarkerad. 
  Viktig milstolpe i arbetet med den nya industrimarken.
  I fredags, den 16 april 2021, gick överklagandetiden ut för den antagna detaljplanen "Flahult 19:12 m.fl" . Eftersom inga överklaganden kom in innebär...


 • TES ger elektronik ett längre liv
  TES är det globala företaget som andas återanvändning och tänker cirkulärt. Här får all elektronisk utrustning en andra chans!
  TES, Total Environmental Solution AB, är ett relativt nyinflyttat företag på LogPoint. Sedan 2020 finns de på Kylvägen 6, dit de flyttade från sina ti...


 • Sammandrag från LBN’s morgonmöte och årsmöte 2021

  Den 10 mars höll LogPoint Business Network - företagarföreningen på LogPoint i ett helt digitalt, live-sänt morgonmöte. Temat för mötet var ”Fossilfria bränslen och elektrifiering med lokalt fokus”. Direkt efter mötet hölls även LBNs årmöte.
  Jessica Alaniesse Karlsson från Jönköping Energi var moderator under mötet och höll ihop samtalen med alla gäster. Representanter från SMUAB, Jönköpin...

Etiketter