LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan
Bild på pågående byggnation. Man ser en grävmaskin som jobbar samt ett "skelett" av en kommande industrilokal.

Ledig industrimark

En av våra huvuduppgifter på LogPoint South Sweden är att kunna erbjuda nya attraktiva markområden för försäljning. Här beskriver vi både nuvarande och kommande områden.

Illusterad karta som markerar delområdet Torsvik på LogPoint.

Torsvik är ett väl etablerat logistikområde med lager- logistik- och e-handelsföretag. Här finns flertalet stora Norden-lager, men också riktigt små företag etablerade. På delområdet Torsvik blir det tydligt att LogPoint passar alla typer av företag! Inom området finns tillgång till service så som trygg lastbilsparkering, bil- och lastbilstvätt, drivmedel, restauranger, gym samt frisk- och hälsovård.

Endast enstaka ytor finns tillgängliga för expansion och nyetablering på Torsvik. Några få byggnader är även disponibla för nya hyresgäster. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Illusterad karta som markerar delområdet södra Stigamo på LogPoint.

Stigamo ligger söder om Torsvik och sträcker sig mellan två kommuner och har två olika markägare. Försäljning av mark på den södra delen sköts av Vaggeryds kommun och försäljning av den norra delen sköts av Logpoint South Sweden.

Bägge områden erbjuder stora områden med skyltläge längs med E4an och mindre etableringsytor längre in. Hela området är främst inriktat på etableringar inom lager, logistik och e-handel.

södra Stigamo

Södra Stigamo ligger i norra delen av Vaggeryds kommun, i direkt anslutning till E4:an och närhet till Torsvik och Jönköpings centrum.

Här finns industritomter med storlekar mellan 20 000–200 000 m² fördelat på 16 områden avsedda för industriverksamhet. Tomterna säljs enligt först-till-kvarn-principen.

För mer information om den södra delen av Stigamo, mejla etablera@vaggeryd.se

Illusterad karta som markerar delområdet norra Stigamo på LogPoint.

norra Stigamo

Nästan hela norra Stigamo är bebyggt eller tecknat för nya etableringar, men är du intresserad av någon av de tomter som finns kvar på så hör av dig till oss.


Illusterad karta som markerar delområdet Granarp på LogPoint.

Granarp är ett nytt tillskott på Logpoint och ligger i direkt anslutning till delar av delområdet Torsvik. Granarp är också placerat i nära anslutning till godsjärnvägen. Anslutningen till Torsvik innebär stor närhet till service så som bil- och lastbilstvätt, drivmedel, restauranger, gym, frisk- och hälsovård m.m.

Under 2020 och 2021 har markförberedelser för ny industrimark och byggnation av den nya vägen på området pågått. Som det ser ut nu kommer endast en aktör, Nobia, finnas på detta delområde. De påbörjade byggnation av sin fabrik under 2021.

Illusterad karta som markerar delområdet Moliden på LogPoint.

Moliden är ytterligare ett kommande område inom LogPoint med bästa skyltläge längs E4:an. Här passar lager- logistik- och e-handelsföretag av olika storlekar. Området ligger intill de väletablerade delområdena Torsvik och Stigamo där stora företag och service redan finns.

För tillfället finns ingen byggklar mark på Moliden. Arbetet med igenfyllnaden och förberedelsen av marken har fördröjts något. Vi arbetar intensivt för att så snart som möjligt kunna ge besked om när mark finns tillgänglig. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Illustrerad karta över Målön. De olika markbitarna har olika nummer. 

Målön är det senaste tillskottet av planerad industrimark på LogPoint. Delområdet ligger placerat direkt väster om Torsvik. Utvecklingen av området befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Läs mer om planprogrammet för området här Länk till annan webbplats..