LogPoints logotyp

Ledig industrimark

En av våra huvuduppgifter på LogPoint South Sweden är att kunna erbjuda nya attraktiva markområden för försäljning. Här beskriver vi både nuvarande och kommande områden.

Torsvik

Torsvik är ett väl etablerat logistikområde med lager- logistik- och e-handelsföretag. Här finns flertalet stora Norden-lager, men också riktigt små företag etablerade. På Torsvik blir det tydligt att LogPoint passar alla typer av företag! Inom området finns tillgång till service så som trygg lastbilsparkering, bil- och lastbilstvätt, drivmedel, restauranger, gym samt frisk- och hälsovård.

Enstaka ytor finns just nu för expansion och nyetablering på Torsvik. Några få byggnader är disponibla för nya hyresgäster. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Stigamo

Stigamo ligger söder om Torsvik. Stigamo är ett intressant område då det sträcker sig genom två kommuner och med två olika markägare. Försäljning av mark på den norra delen sköts av Logpoint South Sweden medans den södra delen sköts av Vaggeryds kommun.

Bägge områden erbjuder stora områden med skyltläge längs med E4an och mindre etableringsytor längre in. Hela området är främst inriktat på etableringar inom lager, logistik och e-handel.

Just nu är nästan hela norra Stigamo tecknat för nya etableringar men är du intresserad så hör av dig till oss. 2017 och framåt kommer det att vara full aktivitet av nybyggnation i området.

Södra Stigamo kommer bli totalt 190 hektar stort.10 hektar av dessa är byggklar mark sedan hösten 2017. Försäljning av denna del har börjat. Är du intresserad av etablering i just södra Stigamo så kontakta Tina Blomster på mail: fornamn.efternamn@vaggeryd.se alternativt tel: 0370-67 81 66, eller Patrik Kinnbom på mail: fornamn.efternamn@vaggeryd.se alternativt tel: 0370-67 84 28.

Granarp

Granarp blir ett nytt tillskott till Logpoint och ligger i direkt anslutning till den sydvästra delen av Torsvik. Det är placerat i nära anslutning till godsjärnvägen. Här finns möjlighet till eget stickspår för de företag som ser järnvägen som ett hållbart sätt att hantera gods. Anslutningen till Torsvik innebär också stor närhet till service så som bil- och lastbilstvätt, drivmedel, restauranger, gym, frisk- och hälsovård m.m.

Granarp är klart för försäljning 2018. Hör av sig till oss så berättar vi mer!

Moliden

Moliden (tidigare kallat Hyltena) är ytterligare ett kommande område inom LogPoint med bästa skyltläge längs med E4:an. Här passar lager- logistik- och e-handelsföretag av olika storlekar. Området ligger på andra sidan motorvägen och nära Torsvik med den service området erbjuder.

Moliden är klart för försäljning 2019. Hör av dig till oss så berättar vi mer!