LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Om LogPoint

Vi ser till att LogPoint South Sweden är en attraktiv plats för såväl nya etableringar, befintliga företag och de som jobbar på området.

Det här är vi

Utveckingen och marknadsföringen av LogPoint South Sweden sköts idag av Södra Munksjön Utvecklings AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SMUAB), ett kommunalt utvecklingsbolag i Jönköping, och av Vaggeryds kommun.

SMUAB har två olika huvuduppdrag. Det ena handlar om stadsutveckling av området söder om sjön Munksjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Jönköping, och det andra handlar om utveckling av logistikområdet LogPoint South Sweden. 

Det här gör vi

En stor del av vårt dagliga arbete handlar om nyetableringar och expansion av företag. En viktig del i detta är att kunna erbjuda nya, attraktiva markområden för försäljning. En långsiktig strategi för expansion har påbörjats och vi tittar efter nya etableringsmöjligheter för att matcha den efterfrågan som finns. Läs mer om våra delområden och ledig industrimark här.

Vi jobbar också med ständiga förbättringar av området – inte minst för de som redan är etablerade på området. Detta innebär till exempel att vi ordnar så det finns tillgänglig kollektivtrafik, bra cykelbanor, pendlingsmöjligheter, funktionella och säkra lastbilsparkeringar i närhet av rastplatser samt renhållning av området. På LogPoint finns dessutom restauranger och service, och med Torsvik Center finns även företagshälsovård och ett stort gym. De flesta funktioner är öppna dygnet runt eftersom området lever och är igång både dag och natt.

För att ytterligare hitta utvecklingsmöjligheter på LogPoint jobbar vi mycket med nätverkande både inom området via bland annat LogPoint Business network men också med kommunen, regionen, högskolan och andra aktörer.

Via samarbetet med högskolan och andra utbildningsaktörer stärks företagen på LogPoint samt området som arbetsplats då det i närområdet finns tillgång till attraktiva och konkreta utbildningar inom t.ex. Supply Chain Management, logistik, lager och administration.

Läs mer om vårt samarbete med utbildningsaktörer och studenter.

Det här vill vi

Vårt långsiktiga mål är att LogPoint South Sweden ska bli känt som Nordens bästa logistikområde.

För att nå detta måste vi fortsätta att skapa förutsättningar för utmärkta affärsmöjligheter, attraktiva expansionsområden och en tilltalande arbetsplats.