LogPoints logotyp

Om LogPoint

Vi ser till att LogPoint South Sweden är en attraktiv plats för såväl nya etableringar, befintliga företag och de som jobbar på området.

Det här är vi

Utveckingen och marknadsföringen av LogPoint South Sweden sköts idag av Södra Munksjön Utveckling ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SMUAB), ett kommunalt stadsutvecklingsbolag i Jönköping med två olika huvuduppdrag. Det ena handlar om stadsutveckling av området söder om sjön Munksjön i Jönköping, och det andra handlar om logistik- och industriutveckling av LogPoint South Sweden. LogPoint påverkas direkt av stadsutvecklingen då flera industrier som idag är belägna på Södra Munksjön behöver hitta nya markytor, varav LogPoint kan vara ett alternativ. SMUAB tog över ansvaret för varumärket LogPoint South Sweden 2014 då LogPoint AB lades ner.

Caisa Björndal på SMUAB är affärsutvecklare för LogPoint South Sweden. Kontakta henne om du vill veta mer om området, funderar på etablering eller vill expandera en befintlig verksamhet.

Det här gör vi

Etablering och expansion

En stor del av vårt dagliga arbete handlar om nyetableringar och expansion av företag. En viktig del i detta är att kunna erbjuda nya, attraktiva markområden för försäljning. En långsiktig strategi för expansion har påbörjats och vi tittar efter nya etableringsmöjligheter för att matcha den efterfrågan som finns.

Ett fungerande område och attraktiv arbetsplats

Vi jobbar också med ständiga förbättringar av området – inte minst för de som redan är etablerade på området. Detta innebär till exempel att vi ordnar så det finns tillgänglig kollektivtrafik, bra cykelbanor, pendlingsmöjligheter, funktionella och säkra lastbilsparkeringar i närhet av rastplatser samt renhållning av området. På LogPoint finns dessutom restauranger och service, och med det nyöppnade Torsvik Center finns även företagshälsovård och ett stort gym. De flesta funktioner är öppna dygnet runt eftersom området lever och är igång både dag och natt.

Nätverkande och utveckling

För att ytterligare hitta utvecklingsmöjligheter på LogPoint jobbar vi mycket med nätverkande både inom området via bland annat LogPoint Business network men också med kommunen, regionen, högskolan och andra aktörer.

Via samarbetet med högskolan och andra utbildningsaktörer stärks företagen på LogPoint samt området som arbetsplats då det i närområdet finns tillgång till attraktiva och konkreta utbildningar inom t.ex. Supply Chain Management, logistik, lager och administration.

Det här vill vi

Vårt långsiktiga mål är att LogPoint South Sweden ska bli känt som Nordens bästa logistikområde.

För att nå detta måste vi fortsätta att skapa förutsättningar för utmärkta affärsmöjligheter, attraktiva expansionsområden och en tilltalande arbetsplats.

Kontakt - Jönköping

Caisa Björndal

Affärsutvecklare LogPoint
036-10 81 89
fornamn.efternamn@logpoint.se

Henrik Gustafsson

VD, Södra Munksjön Utvecklings AB
036-10 57 39
fornamn.efternamn@sodramunksjon.se

Jenny Lagström

Press- & mediakontakt LogPoint
036-10 29 85
fornamn.efternamn@sodramunksjon.se

Kontakt - Vaggeryd

Tina Blomster

Samhällsutvecklare, Vaggeryds kommun
0370-67 81 66
fornamn.efternamn@vaggeryd.se

Patrik Kinnbom

Näringslivschef, Vaggeryds Näringslivsråd
0370-67 84 28
fornamn.efternamn@vaggeryd.se

Rent och snyggt tillsammans

Städning av området

Kommunen städar allmän platsmark runt 2 gånger per år. Vid behov ytterligare 1 gång.

Upptäcks behov av en extra städning, ring 036-10 50 00.

Fastighetsägaren ansvarar för städningen på sin mark.