LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Området

Expansivt område med rätt läge

LogPoint South Sweden är ca 480 hektar stort och består idag av delområdena Torsvik, Momarken och Stigamo. Delområdena Moliden och Granarp är under utveckling. Det är högt tryck på efterfrågan av mark i området vilket ger oss stora utmaningar men också fantastiska möjligheter.

LogPoint ligger endast 10 minuter från Jönköping och Vaggeryd, direkt intill E4 och med närhet till riksväg 40. Från området är det lätt att ta sig till landets storstäder samt övriga Sverige. Inom en radie på 40 mil når du 80 % av Sveriges befolkning. Nordens storstäder och norra Europa ligger också inom räckhåll. Förutom motorväg kan transporter ske via järnväg. Centralt i området finns en kombiterminal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som använts flitigt.

Variation på företag

På LogPoint ligger idag runt 120 verksamma företag. Storlek och inriktning varierar, men många är lager- och logistikintensiva eller bedriver e-handel och drar därmed nytta av det strategiska läget samt av varandra.

Via bland annat nätverket LogPoint Business Network jobbar företagen tillsammans för att skapa dialog och förbättringar för området med kommunen, regionen, högskolan och andra aktörer.

På LogPoint hittar du tillexempel IKEA, Aditro Logistics, PEN, Elektrolux, Bubs godis och Postnord.

Attraktiv arbetsplats

LogPoint är ett attraktivt område för de företag som redan är etablerade. Här finns bland annat restauranger, cykelvägar, kollektivtrafik, säkra lastbilsparkeringar och ett nytt servicecentrum som innehåller gym, företagshälsovård och restaurang. Många funktioner har öppet dygnet runt eftersom området lever och är igång både dag och natt.

Se filmen om LogPoint!

Se filmen om LogPoint här.  

Från LogPoint är det nära till attraktivt boende, en levande stad med befolkningstillväxt, ett rikt näringsliv, fina naturområden och nära till goda kommunikationer till Jönköping.

Jönköpings kommun har en positiv befolkningstillväxt och har under många år arbetat mycket målmedvetet med sin stadsutveckling. Det har under de senaste 10 åren skapats en helt ny stadskärna med många nya inslag som caféer, restauranger och mötesplatser.

Näringslivet i Jönköpings kommun är mycket blomstrande och kännetecknas av mångfald, variation och entreprenörskap – något som smittar av sig på ett positivt sätt för Logpoint.

Högskolans expansion de senaste decennierna har skapat drivkraft och utveckling för Jönköping som har en positiv påverkan på utvecklingsområdet. Både högskolan men också andra utbildningsaktörer har ett flertal inriktningar mot logistik och Supply Chain Management som skapar direkt nytta för företagen inom LogPoint.


 • "Stark utveckling"

  "Jönköping är en kommun i stark utveckling. Näringslivet är diversifierat och entreprenörskap är en småländsk självklarhet!"

  Sven Rydell, Näringslivschef Jönköpings kommun
   

 • "Stor potential"

  "Det centrala läget i Norden och det expansiva näringslivet ger LogPoint en stor potential att bli ett av Nordens främsta logistikområden."
  Caisa Björndal, Affärsutvecklare LogPoint