LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Svart bild står parkerad och inkopplad vid en laddstolpe. i bakgrunden syns fler laddstolpar och bilar. 

Laddstolpar på Danish Crowns personalparkering.

Danish Crown installerar laddstolpar till sin personal

Danish Crown, ett företag med 150 anställda på LogPoint, tog tag i sin enskilt största miljöpåverkan: anställdas pendling till och från jobbet. Richard Dibers berättelse ger bra råd och tips till andra företag som funderar på laddstolpar till sin personal.

Richard Diber, Senior Manager, Plant Jönköping beskriver hela processen med egna ord:

Efter att ha gjort en mängd förbättring i fabriken som genererar mindre energiförbrukning och därmed nått till en gräns där vi inte kom längre, så blickade vi på vad vi kunde göra med våra medarbetares pendling. I enlighet med vår miljöpolicy vill vi sätta ett antal mål varje år och nu kände vi att det var dags att blicka på medarbetarnas pendling till och från jobb. Det är den enskilt största miljöpåverkan vi har i vår verksamhet och försöken med att erbjuda förmånscykel och upprätta en närmre busshållplats gav inget. Därför började diskussionerna att investera i laddstolpar för elbilar.

Vår kunskap i detta ämne var begränsade, så därför vände vi oss till Jönköping Energi. Det är något jag rekommenderar till alla företag att göra som funderar att göra denna sortens investering. Jönköpings energi är väldigt kunniga i ämnet, eftersom de har monterat upp ett antal laddstolpar på olika ställen i Jönköping.

Rent praktiskt var första frågan om man vi hade tillräcklig effekt till det antal laddstolpar som var tilltänkt för oss. Vi är ungefär 150 medarbetare och har monterat fyra laddstolpar med möjligheten att ladda åtta elbilar. Om vi skulle vilja, så har vi möjlighet att bygga på med fler stolpar om behovet skulle öka. Det var en chansning med antalet, men det visade sig att det var tillräckligt många.

Sedan var placeringen av stolparna nästa fråga pga. brandsäkerhet. Vi har satt dem mitt på parkeringen, så att de inte står nära fasaden på fabriken.

Man ska veta att det krävs en separat elmatning till laddstolparna och det genererar en del grävande.

Ytterligare tips till den som vill göra likadant

Man kan söka bidrag upp till 50% av installationskostnaden eller högst 15 000 kr per laddstolpe. Det görs till Naturvårdsverket.

För att förenkla hanteringen så har vi gjort upp ett avtal med mer.

De sköter all fakturering till den enskilde på den el som har förbrukats, sedan får vi som företag betalt av mer på den kostnad vi har på elen.

Fördelen med mer är att de har laddstationer i Jönköping som också går att använda.

mer gör också service på laddstolparna som kostar runt 100 kr/laddpunkt och månad.

Fler anställda överväger nu att skaffa elbil

I dagsläget har vi en medarbetare som pendlar med elbil, men flera stycken funderar på att köpa en nu när det finns möjlighet att ladda på jobbet. Än så länge har vi överkapacitet med antal stolpar, men är övertygad att situationen kommer att ändras inom kort. Om vi tittar på framtiden på lång sikt så vet vi inte om det är el som gäller. Men vi har som ambition att utöka antalet stolpar om behovet finns.