LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan
Illustration som symboliserar ett stipendium.

LogPoint-stipendiet

Examensarbeten som bidrar till utvecklingen inom logistik belönas.

Ett sätt för oss att uppmuntra och stötta kunskap och forskning är vårt ”LogPointstipendium”.
Sedan 2018 delas det varje år ut till ett examensarbete på högskolan i
Jönköping som vi tycker har bidragit till utvecklingen inom logistik. Genom stipendiet får
LogPoint South Sweden möjligheten att lyfta fram och belysa de studenter som är framtiden
inom logistik och som bidrar till utvecklingen inom området.

2018 fick Jonathan Kisch och Albert Lindhagen ett stipendium på 10 000 kronor för en
studie som möter framtidens krav inom e-handel. Att belysa returprocessen och öka
förståelsen för komplexiteten i den ser vi på LogPoint som en viktig del för att utveckla
logistikbranschen.

2019 gick stipendiet till en fallstudie inom tillverkningsindustrin skriven av Oliver Eriksson
och Eric Fransson. Studien visar hur företag kan optimera sitt lager med hjälp av
matematiska formler.

2020 gick stipendiet till en fallstudie där syftet var att utforska hur en inköpsavdelning och ett speditionsföretag tillsammans kan främja mer miljövänliga leveranskedjor av Saga Gustafsson och Madeleine Johansson.

Ladda gärna ner och läs studenternas arbeten i fliken till vänster.