LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Två av IKEAs byggnader på Torsvik sedda snett uppifrån. I bakgrunden syns skog och himmel.

IKEA Torsvik planerar för omställning till grön energi

På IKEA Torsvik arbetar man med flera åtgärder för att göra sin verksamhet mer hållbar. Ett stort fokus de kommande åtta åren ligger inom Zero Emissions och hållbara transporter.

Här berättar IKEA med sina egna ord hur man planerar för omställningen:

Att bidra till en bättre morgondag är något IKEA dagligen strävar efter, och en del i uppdraget för de kommande tio åren är att värna om människan och vår planet. För att kunna göra just det ser vi en total omställning till grön förnybar energi som ett måste. På en global nivå arbetar IKEA redan med att uppfylla uppdraget genom olika pilottester runt om i världen, men det krävs ett gemensamt arbete där samtliga enheter gör sitt yttersta för att nå dessa mål.

På IKEA Torsvik, en av IKEAs största distributionscentraler i världen vill man göra sin del, och arbetar med flera åtgärder för att göra vår verksamhet mer hållbar. Ett stort fokus de kommande åtta åren ligger inom Zero Emissions och hållbara transporter. Internåkeriet, som idag består av 12 lastbilar, transporterar ca 2000 uppdrag per vecka. Trots att en omställning till miljöbränslet HVO100 för samtliga bilar gjordes redan för mer än tio år sedan är ståndpunkten att det inte räcker – på IKEA Torsvik vill man göra mer.

IKEA har som globalt mål att till 2025 utföra samtliga hemleveranser fossilfritt med grön förnybar energi, och vi arbetar även mot att 2030 helt och hållet förlita oss på fossilfri energi. Även om dessa mål är mycket ambitiösa har vi inga planer på att misslyckas. För IKEA Torsviks internåkeri innebär detta att vi under de närmaste åtta åren måste hitta ett sätt att byta ut vår fordonsflotta mot lastbilar som drivs av fossilfri energi, säger Filip Höcker, Processutvecklare på IKEA Torsvik

Filip fortsätter:

Vi tror inte att svaret på transportfrågan består av en enskild lösning, utan att en nyckel i detta arbete är att testa, diversifiera och utvärdera olika lösningar för att komma fram till vilka som är bäst lämpade för oss. Just nu tittar vi på alternativ med batteridrift, vätgasdrift och vätgasproduktion. Samtliga teknologier är tidiga i sin utveckling, vilket gör att vi vill testa alla för att lära oss mer och bidra till både innovation och utveckling.

IKEA spelar en central roll i den allmänna utvecklingen för att inspirera både Torsviksområdet och resten av världen till att våga investera för en bättre morgondag.