LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Integrationsprojekt på IKEA

Genom IKEA Torsviks integrationsprojekt har Abir och Zaya snabbt kunnat komma in på arbetsmarknaden och på kort tid blivit bättre på svenska. Det som behövdes var motiverade medarbetare, ett företag som erbjöd en väg in, och extra språkligt stöd från kollegor!

Abir Sharif & Zaya Somo

IKEA Torsvik är ett företag som redan arbetar aktivt med mångfald och under hösten 2015 såg företaget en möjlighet att i samband med flyktingsituationen göra en insats samtidigt som man anställde nya medarbetare.

Tillsammans med arbetsförmedlingen arbetade IKEA Torsvik fram en lösning där de som på grund av svenska språksvårigheter haft svårt att komma in på arbetsmarknaden skulle kunna få en ingång via IKEA. Efter en rekryteringsprocess med möten och intervjuer anställdes Abir Sharif och Zaya Somo som hösten 2016 fick påbörja ett vikariat på lagret.

Lina Lagrell, som jobbar med HR på IKEA Torsvik, beskriver att IKEA erbjudit en väg in och lite extra stöd i svenska språket till en början. När det behövdes fanns andra anställda på plats som kunde tolka till modersmålet.

- Abir och Zaya är kompetenta och motiverade medarbetare som på egen hand tagit sig an arbetet. Det IKEA har gjort är att möjliggöra vissa saker som annars kan bli ett hinder, såsom att hjälpa till med språkligt stöd, säger Lina Lagrell.

Både Abir och Zaya har fått sina vikariat förlängda, och förhoppningen är att de ska kunna fortsätta ännu längre.

- Det bästa är att jag snabbt fick jobb i Sverige och att jag får träffa många svensktalande varje dag som hjälper mig att utvecklas i språket. Det är också väldigt kul att få jobba på ett internationellt företag som är känt över hela världen, säger Abir.

- Det handlar egentligen inte bara om att lära sig ett språk eller få en lön, utan att få tillhöra en grupp. På jobbet känner jag mig inte som en främling, utan som en familjemedlem, säger Zaya och ler.


Vill du veta mer om hur IKEA Torsvik jobbat med sitt integrationsprojekt? Kontakta Lina Lagrell, HR Generalist, på 0766190344, eller lina.lagrell@ikea.com