LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Aktuellt arkiv


  • Planprogram för Målön
    Skissad karta med många olika typer av områden utmarkerade med olika färger.
    Område intill LogPoint utreds som nytt verksamhetsområde och eventuell ny kombiterminal
    Den 10 maj 2021 presenterades Jönköpings kommuns planprogram för Målö ängar och Målön.Programmet består huvudsakligen av två delar; den västra sidan a...