LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Planprogram för Målön

Område intill LogPoint utreds som nytt verksamhetsområde och eventuell ny kombiterminal

Den 10 maj 2021 presenterades Jönköpings kommuns planprogram för Målö ängar och Målön.

Programmet består huvudsakligen av två delar; den västra sidan av Tahevägen (Målö ängar) ska bestå främst av skola och bostäder, och den östra sidan (Målön) ska utredas för ett kommande verksamhetsområde och en eventuell ny kombiterminal. Ta del av komplett information och ladda ner planprogrammet på kommunens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Området som kallas Målön angränsar till delar av det befintliga delområdet Torsvik.

Samråd för planprogrammet

Mellan den 10 maj och 7 juli 2021 pågår samrådet för planprogrammet. Då har du chans att tycka till om planerna för området. Ett digitalt samrådsmöte äger rum den 9 juni 2021.

Läs mer om samrådet och hur du lämnar in synpunkter på Jönköpings kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planprogram - vad innebär det?

Planprogrammets syfte är att utreda förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för platsen. Det ska ge en översikt och en helhetsbild över vilken byggnation eller omvandling som kan passa på platsen.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande som en detaljplan utan utgör ett första steg i detaljplaneprocessen.

Skissad karta med många olika typer av områden utmarkerade med olika färger.

Bild från Jönköpings kommun som översiktligt visar tankarna med Målöns och Målö ängars utveckling.