LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Aktuellt arkiv


  • Detaljplan Granarp får laga kraft
    Flygbild med illustrationer som visar det
kommande industriområdet på Granarp. Området består av en större del kommande
industrimark samt naturmark. I den övre delen av området finns den nya
Granarpsvägen utmarkerad. I slutet av den nya sträckningen, där industriområdet
tar slut i söder, finns en vändplan för lastbilar utmarkerad. 
    Viktig milstolpe i arbetet med den nya industrimarken.
    I fredags, den 16 april 2021, gick överklagandetiden ut för den antagna detaljplanen "Flahult 19:12 m.fl" . Eftersom inga överklaganden kom in innebär...