LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Flygbild med illustrationer som visar det
kommande industriområdet på Granarp. Området består av en större del kommande
industrimark samt naturmark. I den övre delen av området finns den nya
Granarpsvägen utmarkerad. I slutet av den nya sträckningen, där industriområdet
tar slut i söder, finns en vändplan för lastbilar utmarkerad. 

Skiss över den kommande industrimarken.

Detaljplan Granarp får laga kraft

Viktig milstolpe i arbetet med den nya industrimarken.

I fredags, den 16 april 2021, gick överklagandetiden ut för den antagna detaljplanen "Flahult 19:12 m.fl" . Eftersom inga överklaganden kom in innebär det att detaljplanen nu fått laga kraft. Detaljplanen avser ny industrimark väg och naturområden på Granarp.

Jönköpings kommun ansvarar för detaljplanearbetet. Läs mer om detaljplanen på Granarp här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ det löpande arbetet i byggloggen

Här kan du läsa mer om industrimarken på Granarp och följa våra regelbundna uppdateringar om vad som händer.