LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Aktuellt arkiv


  • Integrationsprojekt på IKEA

    Genom IKEA Torsviks integrationsprojekt har Abir och Zaya snabbt kunnat komma in på arbetsmarknaden och på kort tid blivit bättre på svenska. Det som behövdes var motiverade medarbetare, ett företag som erbjöd en väg in, och extra språkligt stöd från kollegor!
    IKEA Torsvik är ett företag som redan arbetar aktivt med mångfald och under hösten 2015 såg företaget en möjlighet att i samband med flyktingsituation...