LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Loggarkiv

  • Nobias entreprenör planerar byggstart av industribyggnaden under vecka 35. SMUABs fortsätter vissa markarbeten parrallellt med detta fram till och med november 2021.
  • Påminnelse om hastighet, nya Granarpsvägen: Rekommenderad hastighet är 30 km/h (blå skylt). Hasighetsdämpande åtgärder kommer användas i nödvändig utsträckning tills allt arbete är klart.
  • Denna vecka påbörjas provpålning inför byggnation. Provpålningen kommer utföras av Nobias anlitade entreprenör.