LogPoint logotyp, länk till startsidan

Loggarkiv

  • Avverkning klar. Skotning av virke och ris pågår (Skotning= flytta virket från avverkningsplatsen till den plats där det ska ligga och mellanlagras). ...
  • Fortsatt avverkning samt skotning av virke och ris. Stubb-brytning påbörjas under v. 47.
  • Avverkning skog pågår. Avverkning klart utmed norra sidan (dvs. utmed den kommande vägsträckningen). Skotning av virke samt ris påbörjad under v.45. R...
  • Fortsatt röjning av sly och start avverkning skog.
  • Samrådstid detaljplan avslutad.
  • Start röjning av sly /staket mm.

Loggarkiv