LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Loggarkiv

  • Farthinder är utlagda vid början och vid slutet av räcket utmed Nya Granarpsvägen. Vi har även farthinder utlagda på ”Pallvägen” (vägen från Möbelvägen till spårövergången) nu när arbete pågår där.Rekommenderad hastighet är 30 km/h (blå skylt). Hasighetsdämpande åtgärder kommer användas i nödvändig utsträckning tills allt arbete är klart.
  • Första beläggningsarbeten på vägen är klara. Beakta skyltning, arbetstrafik råder utmed vägen. Arbeten kommer ske utmed nya Granarpsvägen även om trafik kommer kunna åka där.