LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Loggarkiv

  • Viss avverkning kommer ske from. måndag v.9. Grävningsarbeten och vissa sprängningar pågår löpande framöver.
  • Arbeten med grovterrassering (grävningsarbeten) har påbörjats av ny industrimark. Under tisdagen 23/2 kommer första sprängningen ske inom arbetsområdets sydöstra del.

  • Tilldelning av entreprenör för förberedelse (terrassering mm.) av industrimark har gjorts i veckan.