LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Aktuellt arkiv


  • Samråd för detaljplan på del av Målön
    Mellan den 2 februari och 16 mars 2022 pågår samrådet för detaljplanen "Flahult 19:8 m.fl".
    Detaljplanen avser en del av det delområde som vi kallar för Målön - beläget väster om Torsviks befintliga logistik- och industriområde. Planens huvud...