LogPoints logotyp

Aktuellt arkiv

  • 2019-02-27
    Snart får ni en ny granne!

    På Skåpvägen 8 kommer inom kort ett nytt företag att etablera sig och nu börjar vi förbereda för det!
    På fastigheten Barnarp- Kråkebo 1:73 kommer ett nytt företag att etablera sig. Inför detta behöver vi dra fram all nödvändig infrastruktur såsom fjärr...