LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Aktuellt arkiv


 • Freja Transport & Logistics flyttar in på LogPoint

  Logistikjätte flyttar till 5000 kvadratmeter terminal och 400 kvadratmeter kontor.
  Nu är det klart att Freja Transport & Logistics AB flyttar in i en del av den nya logistikfastigheten på Torsvik, LogPoint, med sin verksamhet.Freja ä...

 • Södra Stigamo etapp 2 förbereds för avvattning
  Skogsavverkning i södra Stigamo.
  Ny industrimark förbereds tidigare än beräknat
  Vaggeryds kommun har snart färdigställt etapp 1 på södra Stigamo. Ett fåtal återstående delar med terrassering av tomter och utbyggnad av infrastruktu...

 • LogPoint-profilen – Jessica på Jönköping Energi
  Jönköping Energis kraftvärmeverk på Torsvik, LogPoint.
  Jönköping Energi AB skiljer sig lite från många andra företag på LogPoint. De sysslar inte med logistik, lager eller e-handel – men producerar och levererar däremot el och värme till totalt 55 000 kunder i Jönköping. Lär känna Jessica Alaniesse-Karlsson och Jönköping Energi!
  Jönköping Energi AB är ett kommunalägt bolag i Jönköping som funnits ända sedan 1907. År 2006 stod det stora avfallseldade kraftvärmeverket klart på T...