LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Aktuellt arkiv


 • LogPoint-profilen – Bengt på GB-grossisten

  Ett företag som måste anpassa sig efter vädret, och som själva kikar in hos kunderna för att se vilken glass som behöver fyllas på. Lär känna Bengt Karlsson på GB-grossisten som berättar om vinnande glass-koncept, 20 trailers med GB-gubbar och sina framtidstankar om LogPoint!
  GB Grossisten Sydväst AB flyttade redan 1987 från Österängen i Jönköping till Torsvik på LogPointområdet då man växt ut både kontor och fryslager i de...

 • Ny studie om LogPoints godsflöden

  Två studenter från Tekniska högskolan vid Jönköping University har genom sin näringslivsförlagda kurs studerat LogPoint South Swedens som logistiknav. Det huvudsakliga syftet har varit att skapa en generell överblick över godsflödet till och från området.
  Studien har innefattat hur mycket gods som flödar in och ut från området, vilka platser godset åker till och från, vilket transportslag som är vanliga...

 • Ny cykelväg och bättre läge på busshållsplatser!

  Under sista veckan i maj påbörjas den första etappen i arbetet med att förlänga gång- och cykelväg längs Möbelvägen. I samband med detta flyttas även busshållplatserna längst i söder på Möbelvägen till en ny, bättre placering i höjd med Lampvägen.
  Den nuvarande gång- och cykelvägen längs Möbelvägen slutar i höjd med Skåpvägen. Denna ska förlängas för bättre framkomlighet till företagen längre sö...