LogPoints logotyp

2017-01-26

Vi behöver er hjälp!

Nu ser vi över skyltningen på Logpoint South Sweden. Det innebär att vi försöker hitta en så bra och tydlig skyltning och vägvisning som möjligt för att stärka området ytterligare för de som besöker oss.

Till att börja med kommer vi att justera de stora informationsskyltar som idag står placerade på olika ställen i området. Vi kommer även komplettera befintliga tre med två nya. På dessa skyltar finns idag uppgifter till en del av företagen på området  men i samband med vår översyn är vår önskan och ambition att alla företag, stor som liten, ska finnas med. Tidigare har deltagande företag betalat en avgift för detta men i fortsättningen kommer Logpint South Sweden stå för denna.


För att skyltarna ska ha de absolut senaste uppgifterna ber vi er därför om hjälp med att fylla i era uppgifter i formuläret nedan.

I samband med att vi justerar informationsskyltarna gör vi också en färgmarkering som kommer följa med på vägskyltarna inne på området för att man lättare ska kunna orientera sig.

Mer information finns i bifogad filPDF och har du ytterligare frågor så hör gärna av dig!

Tack för hjälpen!Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter