LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Var med och påverka

Just nu pågår en behovsutredning på hela LogPoint rörande serviceutbudet och tryggeten på området och du kan vara med och påverka. Du har väl inte missat att svara?

Just nu genomför en behovsutredning på LogPoint-området för att göra området till en ännu bättre plats där företag, anställda och boende i närområdet ska trivas.

Fokus i behovsutredningen är att ta reda på vilka olika önskemål och eventuella förbättringar som kan göras rörande serviceutbudet och tryggheten på LogPoint. Genom att involvera företagsledare, anställda och boende i närområdet med hjälp av en enkät, är målet en djupare förståelse för de faktiska behoven som finns inom service och trygghet.

Undersäkningen har delats upp i två delar där den första enkäten går ut till företagsledare på området. När dessa svarat får de en enkät som sedan de delar vidare till alla anställda på företaget.

Är du anställd eller boende i närområden kring LogPoint? Om du är anställd eller boende i närområdet och du ännu inte fått tillgång till undersökning hittar du den på webbplatsens startsida. Genom att vara med i undersökningen deltar du i utlottningen av fina priser.

Bakom behovsutredningen står Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB), ett helägt kommunalt bolag, vars ena huvuduppgift handlar om logistik- och industriutveckling på LogPoint.