LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Vägarbete trafikplats Torsvik norra

Under vecka 26 pågår asfaltering på trafikplats Torsvik norra, något som kan komma att påverka framkomligheten.

Från och med torsdagen den 27/6 kl. 02:00 till fredag 28/6 kl. 23:59 kommer Tekniska kontoret asfaltera om trafikplats Torsvik Norra .

Trafikplatsen kommer att vara öppen för trafik från motorvägen in till Shell och McDonalds och för bussar. Men på grund av problem med framkomligheten kommer övrig trafik att ledas om via Torsvik S, Möbelvägen och Torsviksvägen.

På kartan nedan ser du hur omledningen ser ut, se gul markering på kartan.

Karta över omledningen. För av dig till info@sodramunksjon.se för att få den förklarad för dig.