LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

En stor väg (E4an) slingrar sig igenom grön mark och skog samt jordfärgad, delvis obebyggd industrimark.

LogPoint södra Stigamo intill E4:an.

Södra Stigamo står inför ett expansivt år

Flera välkända företag är på väg in till södra Stigamo. Innan hösten 2022 lär ytterligare 500 personer jobba på området.

På marken, som har exploaterats och sålts av Vaggeryds kommun, finns inte längre några ytor kvar till försäljning. Det berättar Tina Blomster, samhällsutvecklare på Vaggeryds kommun.

Samtliga ytor har nu påskrivna nyttjanderättsavtal, säger hon.

Bland kända varumärken som gått ut i offentlighetens ljus kan nämnas Husqvarna, DFDS och Budbee. Företagen kommer till hösten 2022 att med nybyggda lokaler ansluta till den padelanläggning som redan finns på området.

Ann Sonne, kommunikationschef på Budbee, berättar varför just de valt att etablera sig här.

Budbee är ett bolag i tillväxt och etableringen i Vaggeryd är strategiskt viktig för oss genom sin geografiska placering mitt i vårt logistiknätverk. Vaggeryds terminal, som beräknas stå klar i oktober 2022 och sysselsätta drygt 200 personer när den nått sin fulla kapacitet, skapar förutsättningar för vår fortsatta expansion både i Sverige och utomlands, säger hon.

För Vaggeryds kommuns näringsliv, som historiskt varit tung på tillverkningssidan, innebär exploateringen på södra Stigamo att en ny bransch tar allt mer mark – logistikbranschen. Johan Thorsell, näringslivschef på Vaggeryds kommun, välkomnar de nya företagen till lokala nätverk såsom LogPoint Business Network samt lokala näringslivsföreningar.

Från kommunens sida kommer vi också att bjuda in till dialog för att möta logistikbranschens behov framåt, en sådan dialog för vi även på regional och nationell nivå. Det är viktigt för att kunna behålla vår position som ett av Sveriges främsta nav inom logistiksektorn, säger Johan Thorsell.

Även om alla ytor på södra Stigamo redan är tagna i anspråk, menar Tina Blomster att etableringsförfrågningar fortsätter komma in.


Det finns fortfarande möjlighet till mark och etableringar som vi kan hjälpa till att förmedla, säger hon.