LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Sammandrag från LBN’s årsmöte

Digitalt årsmöte för företagarföreningen på LogPoint. Det här hände:

LogPoint Business Network, LBN, Öppnas i nytt fönster. genomförde den 28/5 sitt årsmöte. Situationen med Covid-19-pandemin gjorde dock att deltagarna inte kunde träffas på vanligt vis utan samlades istället digitalt. I övrigt var det mesta som ett helt vanligt årsmöte!

2019 – ett händelserikt år för föreningen!

Mötet inleddes med styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse för 2019. En kul händelse under året var bland annat LogPointdagen som samlade personalen på området och deras familjer för en aktivitetsfylld dag.

Ny ordförande, val av ledamöter och höjd medlemsavgift.

Under mötet valdes Jeanette Hagberg, IKEA, som ny ordförande i föreningen.

Följande valdes till ledamöter:

 • Richard Diber
 • Marie-Louise Gotmark
 • Else-Marie Trum
 • Per Sahlin
 • Jessica Alaniesse-Karlsson
 • Bengt Karlsson,
 • Jonas Tidqvist
 • Charlotte Dahlgren
 • Björn Swenning

Beslut togs under årsmötet om att höja medlemsavgiften till det dubbla. Beslutet gäller redan från och med i år, alltså 2020. Fakturorna ska skickas så fort som möjligt.

Resvaneundersökning

När det ordinarie årsmötet var genomfört tog Mattias Bodin på Energikontor Norra Småland vid och redovisade resultatet från den resvaneundersökning som under julen 2019 genomförts på LogPoint.

Efter dragningen av resultatet presenterades en rad olika konkreta tips på vad man som företag kan göra för att öka användning av kollektivtrafik och cykel-pendling hos sina anställda:

 • Titta på olika samåkningsalternativ – tex. via appar som ”skjutsgruppen”
 • Marknadsföra kollektivtrafiken i entréer genom realtidsskärmar med bussavgångar
 • Kollektivtrafikkort som löneförmån
 • Samordning av arbetstider mellan företagen
 • Cykelförmån till de anställda
 • Anordna tävlingar som uppmuntrar till användning av cykel och kollektivtrafik.

Avslutningsvis presenterade Mattias ett nytt stort projekt som är på gång att genomföras som företagen på området kan gå med i. Fokus i projektet är implementering av olika åtgärder för att förbättra användning av cykel och kollektivtrafik.

Läs mer om resultatet från resvaneundersökningen här! Öppnas i nytt fönster.