LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Röster om LogPoint Business Network - Danish Crown

Är det viktigt att vara med i LogPoints företagarförening LogPoint Business Network? I den här filmen berättar Richard Diber, platschef på Danish Crown, om varför han valt att engarera sig i företagarföreningen.

Textversion av filmen:

I vår verksamhet är vi 155 anställda och hanterar dagligen ungefär 140 matprodukter. Jag är engagerad i LogPoint Business Network för att jag vill påverka och skapa ett attraktivt arbetsområde. Vi vill också att du engagerar dig i viktiga frågor.

En viktig fråga för oss här på Danish Crown det är att kunna arbetspendla säkert och tryggt och på ett hållbart sätt. En annan fråga som är viktig för oss, det är att skapa relationer med andra företagare här på Torsvik inklusive dig.