LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Ny GC-väg på Stigamo

Lagom till Lucia, den 13/12, går den första etappen av en ny, belyst, gång- och cykelvägen på norra Stigamo i drift.

GC-vägens första etapp sträcker sig längs med Norra Stigamovägen; från Stigamorondellen i söder och upp till kraftledningen i norr. Denna sträcka är byggd av Tekniska kontoret på Jönköpings kommun.

Sträckan mellan kraftledningen och upp till Circle K-macken arbetar stadsbyggnadskontoret på Jönköpings kommun med just nu och den beräknas vara klar någon gång under 2021.

En hastighetssänkning på Norra Stigamovägen för fordonstrafik till 60 km/h kommer också att ske på hela sträckan från Cikle K-macken och ner till rondellen i söder. Vädret är en påverkande faktor till när sänkningen kommer att ske men blir det fortsatt milt så träder det troligtvis i kraft i januari.

Hela sträckningen för den nya GC-vägen illusteras i bilden nedan.

Karta där den nya GC-vägens sträckning är illustrerad. Texten på den här webbsidan beskriver denna sträckning.

GC-vägens sträckning är här ungefärligt utritad med en blå linje. Klicka på bilden för att se den större.