LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

2020-09-02

Logpoint expanderar ytterligare!

Nu är det dags för samråd för nästa detaljplan inom Logpoint South Sweden. Det nya området är placerat vid delområdet Granarp, strax väster om Torsvik. Planens syfte är att planlägga mark för i huvudsak industriändamål men ska även ersätta befintlig väg (Granarpsvägen) med en ny vägsträckning.

Området där detaljplanen ligger heter Flahult 19:12 och hela området är cirka 28 hektar och beläget i nära anslutning till Torsviks logistik- och industriområde men ligger på delområdet Granarp. Planområdet utgörs till stora delar av skog- och jordbruksmark med numera nedlagd eller omlokaliserad verksamhet. Förutom numera riven Granarps gård och den nedlagda gasdepån i planområdets norra del är planområdet till stora delar obebyggd.

Planområdet är utpekat i såväl gällande översiktsplan och utbyggnadsstrategi för industri- och logistikverksamhet.

Samråd och samrådsmöte

Samrådet för detaljplanen pågår just nu och fram till 21 oktober 2020. Alla handlingar till samrådet finns utställda i Jönköpings kommuns utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16. Man kan också ladda ner och läsa alla handlingar på kommunens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du också lämna in synpunkter.

På grund av rådande omständigheter kring COVID-19 (coronaviruset) och gällande mötesrestriktioner kommer ett fysiskt samrådsmöte ersättas med ett digitalt samrådsmöte.

Det digitala samrådsmötet kommer att webbsändas 2020-09-30, kl 18:30.Webbsändningen kommer att kunna ses från kommunens webbplats men även på denna sida när den livesänds.

Under webbsändningen kommer det vara möjlighet att ställa frågor på framtaget planförslag via en chattfunktion.

Om du önskar att en eller flera frågor ska besvaras under webbsändningen men inte har möjlighet att se den, kan du i förväg ställa dina frågor via epost till fragaplan@jonkoping.se. Webbsändningen kommer att kunna ses från denna sidaöppnas i nytt fönster när den livesänds men också i efterhand.