LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Representanter från Business Sweden, Kingspan, SMUAB och Jönköpings kommun

Klas Ericson, Business Sweden, Sten-Owe Kollén, Kingspan, Magnus Wallin, Kingspan, Henk Bassie, Kingspan, Henrik Gustafsson, SMUAB, Caisa Björndal, SMUAB och Sven Rydell, Jönköpings kommun

Kingspan bygger toppmodern fabrik i Jönköping

Det goda geografiska läget, kommunikationsmöjligheterna och den dynamiska regionen fällde till sist avgörandet. I hård konkurrens valde Kingspan Insulation Jönköping när företaget nu investerar i en ny toppmodern fabrik för tillverkning av isoleringsmaterialet Kooltherm.

Det är den starkt växande marknaden i Sverige, övriga Norden och Baltikum som gjort att det irländska, multinationella företaget Kingspan Insulation under en tid letat efter en bra lokalisering för en ny fabrik och tillhörande kontorsdel. I konkurrens med flera skandinaviska regioner föll till sist valet på Stigamo, en del av Logpoint South Sweden, strax söder om Jönköping. Företaget köper totalt 70 000 kvadratmeter mark av det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB.

Med sitt goda geografiska läge och välutvecklade infrastruktur i alla riktningar bedömde vi att Jönköping var det alternativ som passade oss absolut bäst. Jönköping är en modern, dynamisk region med en framgångsrik högskola och ett brett utbud av verksamheter i många olika branscher, säger Henk Bassie, VD för Kingspan Insulation Continental Europe.

Gott samarbete

Etableringen har föregåtts av en tids arbete med åtskilliga samtal, besök och förhandlingar och är ett resultat av ett gott samarbete mellan flera parter.

Vi är otroligt glada att Kingspan i tuff konkurrens valt Jönköping. Tack vare ett nära samarbete inom kommunen och med andra viktiga aktörer som Business Sweden, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen har vi mer än väl kunnat svara upp mot kraven som Kingspan ställt upp inför sin etablering, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun.

Även Näringsdepartementet har verkat aktivt för att få till etableringen.

Inför beslutet så ringde jag själv upp koncernchefen Gene Murtagh för att understryka att svenskt tillverkningskunnande är i absolut världsklass och att Jönköpings län är en av våra främsta industriregioner. Tillsammans med en stark profil inom hållbar produktion, och ett bostadsbyggande som går på högvarv i Sverige, så tror jag att det var detta industriella kunnande och möjligheten att rekrytera bra medarbetare som fällde avgörandet för var investeringen skulle hamna, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Anläggningen klar 2019

Den nya anläggningen på Stigamo byggs för att möta företagets ökade efterfrågan på högeffektiv Koolthermisolering. Efterfrågan på Kooltherm har ökat mycket starkt de senaste åren, särskilt i Sverige och Danmark, och tillväxten förväntas fortsätta i de övriga nordiska och baltiska länderna. Kooltherm gör det möjligt att bygga energieffektivt med tunnare väggar ner till halva isolertjockleken jämfört med traditionell isolering.

Kooltherm är hörnstenen i vår tillväxtstrategi på alla dessa strategiska marknader, säger Henk Bassie.

Investeringsprojektet startar omedelbart, och anläggningen beräknas vara i drift andra halvåret 2019. Inledningsvis planerar Kingspan Insulation att anställa omkring 20 personer till den nya fabriken. Vid full produktion beräknar företaget sysselsätta 70-90 personer. Fabriken kommer byggas med ambitionen att möta Kingspans globala mål för klimatneutral tillverkning

För mer information, kontakta:

Magnus Wallin, Skandinavienchef Sälj & Marknad, Kingspan Insulation, tfn 0766-277 810

Sven Rydell, näringslivschef Jönköpings kommun, tfn 036-10 55 08

Henrik Gustafsson, VD Södra Munksjön Utvecklings AB, tfn 036-10 57 39

Mikael Damberg, näringsminister, nås via pressekreterare Daniel Ferreira, tfn 08-405 10 00 eller 0761-355 692.

 

Om Kingspan Group

Kingspan Group är en världsledande leverantör av all typ av högeffektivisolering. Kingspan levererar även kompletta helhetslösningar inom all typ av byggnation. Kingspan tillhandahåller, genom sina olika bolag, effektiva lösningar för byggbranschen över hela världen. Under 2017 var Kingspans nettoomsättning 3,7 miljarder Euro. 73 procent av omsättningen är inom Europa. Företaget är verksamt på mer än 100 platser i 60 länder och sysselsätter totalt cirka 11 000 personer.