LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Högt tryck på ny mark!

LogPoint South Sweden befinner sig i en mycket expansiv fas. Det är högt tryck på mark för expansion och nya etableringar.  Under 2017 kommer dessutom flertalet byggnationer påbörjas på Norra Stigamo – om ett tag är det full aktivitet på området!

Köpintresset är stort och just nu jobbar vi för fullt med att driva på processen med att skapa nya etableringsområden på LogPoint. Två av de nya områden som detaljplaneläggs nu är Granarp och Hyltena*.

Granarp angränsar till sydvästra delen av Torsvik. Det är placerat i nära anslutning till godsjärnvägen vilket ger möjlighet för företag att ansluta till spåret med egna stickspår. Säljstart för drygt 20 hektar planeras till 2018.

Hyltena ligger placerat med skyltläge på E4ans östra sida. Totalt ca 20 hektar tillgänglig industrimark planeras bli klar till försäljning 2019.

Under 2017 kommer det dessutom hända mycket på Norra Stigamo där flertalet byggnationer sätts igång. Om ett tag är det full verksamhet på området! Det finns ett fåtal tomter kvar för försäljning på norra Stigamo i dagsläget.

Hör av dig till Caisa Björndal, affärsutvecklare på LogPoint, om du vill veta mer om lediga områden och etablering.

*Namnen kan komma att ändras