LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Förslag om satsning på ny kombiterminal på LogPoint.

Under en presskonferens som ägde rum under tisdagen den 9 augusti presenterade koalitionen (S,L, C & MP) sitt förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om en satsning på en ny permanent kombiterminal på LogPoint South Sweden.

Frågan ska upp i kommunstyrelsen under vecka 33, för att senare tas upp i kommunfullmäktige.

Partierna presenterar en rad fördelar med en ny kombiterminal, men trycker mycket på hur viktigt det är med effektiva och hållbara godstransporter för att verksamheterna på industriområdet ska kunna fungera långsiktigt. En ny, större kombiterminal skulle vara en viktig pusselbit i ännu bättre infrastruktur på området.

Koalitionen föreslår att det kommunala utvecklingsbolaget Södra Munksjön Utvecklings AB, SMUAB, ska hålla i projektet i samverkan med andra berörda aktörer. SMUAB driver idag både arbetet med utvecklingen på LogPoint och stadsutvecklingen i Södra Munksjön i centrala Jönköping.

Föreslagen placering på Målön

Den föreslagna placeringen för den nya kombiterminalen är på "Målön", ett nytt delområde direkt väster om nuvarande Torsvik. Här har det redan sedan tidigare pågått arbeten med planprogram, detaljplaner och utredningar för ny verksamhets- och industrimark. Läs mer om planprogrammet för Målö ängar och Målön här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En repris av presskonferensen går att se här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.