LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Visionsbild över Moliden

Visionsbild över Moliden. Bild: Catena AB

Catena och Elgiganten etablerar sig på Logpoint

I december 2021 sålde Södra Munksjön Utvecklings AB fastigheten Hyltena 1:98 på Logpoint-området till Catena. Nu står det klart att Catena bygger en enorm anläggning på fastigheten åt Elgiganten som på så sätt kan expandera ytterligare inom Lopoint South Sweden.

Fastigheten, inom det så kallade Moliden-området, är ca 200 000 kvm och såldes i december till Catena. Moliden är ett av Logpoints delområden som också ytterligare ska byggas ut i framtiden. Det ligger i direkt anslutning till E4:an i höjd med Hyltena trafikplats. På andra sidan E4:an ligger Elgigantens nuvarande lager.

- Det är enormt roligt att vi kunde genomföra den här affären, både på en så stor yta, men också för att vi genom detta både fick in en aktör som Catena på området och att Elgiganten kan fortsätta sin starka expansion i Jönköping, säger Katarina Bröms, vd på Södra Munksjön Utvecklings AB.

Elgiganten är en av Sveriges ledande hemelektronikdistributörer med eget butiksnät och omfattande e-handelsförsäljning. Det nya lagret som ska byggas tillkommer i samband med att distributionen av kök flyttas från Tjeckien och totalt kommer den nya fastigheten att mäta 86 600 kvadratmeter.

Fastighetn byggs av Catena och hyrs sedan ut till Elgiganten. Elgiganten har skrivit kontrakt på inledningsvis 20 år. Byggnationen påbörjas 2022 och fastigheten beräknas tas i bruk våren 2024. Storleken på anläggningen kommer att göra Elgigantens logistiksatsning på Logppoint till en av Europas största anläggningar.

Det finns flera skäl till att Elgiganten valde att göra satsningen i just Jönköping. En avgörande del var närheten till den nuvarande anläggningen, en annan att det finns möjligheter att bygga vidare på tomten i framtiden. Men det handlar också om det strategiska läget rent geografiskt.

- Återigen får vi genom den här etableringen ett kvitto på att det geografiska läget som Jönköping och Logpoint har är fantastiskt ur logistik-synpunkt. Inom radien 40 mil når man 80% av Sveriges befolkning, fortsätter Katarina Bröms.

Etableringen kommer att innebära 200 nya arbetstillfällen i ett första skede, på längre sikt kan det handla om totalt 600 nya jobb.