LogPoints logotyp
7 december 2021

LASTBILSPARKERINGEN ÄR ÖPPNAD

Parkering

Denna parkering är avsedd för transporter till och från LogPoint South Sweden / Torsviksområdet. På grindarna till parkeringen finns instruktioner med symboler och bilder som beskriver rutiner för inpassering.
Utöver lastbilar med gods till/från Logpoint South Sweden (Torsviksområdet), så kommer Länstrafiken att utnyttja ytan för tillfälliga stopp med sina bussar. Städning, renhållning och snöröjning sker genom Statoils försorg. Ansvarig för parkeringen är Anders Hanzon 036-102117, Jönköpings Kommun/tekn kontoret.
Här hittar ni en information på svenska, engelska och tyska om lastbilsparkeringen.

Kategorier

  Ett oväntat fel har uppstått.

LOGPOINT SOUTH SWEDEN | CAISA BJÖRNDAL | TELEFON: 036-10 81 89