LogPoints logotyp
7 december 2021

FORTSATT UTVECKLING AV LOGPOINT SOUTH SWEDEN

LogPoint AB, det kommunala bolag som bildades gemensamt 2009, har genom beslut i kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun och Jönköpings kommun, upplösts. Namnet LogPoint South Sweden, som är Jönköpings Kommuns varumärke för logistikområdet, bibehålls. 

Det nya kommunala bolag som har bildats för att utveckla södra Munksjöområdet i Jönköping kommer även att ansvara för LogPoint mark- och utvecklingsfrågor. Stadsbyggnadskontorets samhällsbyggnadsstrateg kommer att hantera infrastrukturfrågorna, i likhet med liknande frågor inom Jönköpings kommun och Stadskontorets näringslivsavdelning övertar ansvaret för näringslivsfrågor och marknadsföring av området. 

Under en hösten kommer VD i LogPoint AB, Rune Petersson, att avsluta vissa projekt knutna till LogPoint. Rune är därför under en övergångsperiod fortsatt kontaktperson för ärenden rörande LogPoint South Sweden. Ärenden som gäller näringslivsfrågor och marknadsföring handläggs av Jönköpings Kommuns Näringslivsavdelning 036-10 51 10.

Kategorier

  Ett oväntat fel har uppstått.

LOGPOINT SOUTH SWEDEN | CAISA BJÖRNDAL | TELEFON: 036-10 81 89