LogPoints logotyp

2016-09-15

Ombyggnation trafikplats Torsvik

Ombyggnation av västra korsningen i trafikplats Torsvik. I mitten av september påbörjar Jönköpings kommun och Stadsbyggnadskontoret arbetet med att skapa en ny droppe (halv cirkulationsplats) i trafikplats Torsvik.

Bygget syftar till att förbättra trafiksäkerheten samt att öka kapaciteten. Arbetet beräknas pågå fram till och med december 2016. Toppbeläggning kommer att läggas våren 2017.

Framkomligheten begränsas under byggperioden

Trafiken kommer att gå genom arbetsområdet under hela byggtiden men med något begränsad framkomlighet. Hastigheten kommer att vara sänkt genom arbetsområdet.

Välj annan väg

Vi ber trafikanter som ska till Torsviks industriområde via E4 att om möjligt välja trafikplats Hyltena - avfart 92 istället.

Har du frågor? Kontakta projektledare Peder Lundberg på stadsbyggnadskontoret.

Peder Lundberg
Projektledare, stadsbyggnadskontoret
peder.lundberg@jonkoping.se
036-10 52 31