LogPoints logotyp

2016-10-06

Jönköping idag och i framtiden

Den 6 oktober medverkade LogPoint South Sweden’s affärsutvecklare Caisa Björndal på en etableringsträff där etableringskonsulter från hela landet deltog. Etableringsträffen anordnades av Jönköpings kommun och Näringslivsavdelningen.

Målet var att visa Jönköpings framtida utvecklingsområden där LogPoint South Sweden är en given del. Caisa presenterade Logpoints många fördelar, nya expansionsområden och utvecklingspotential. Caisa pratade bland annat om nya detaljplaneområden, Torsvik centrum, utveckling av godstrafik och
nya logistikutbildningar i området. Mycket händer kring LogPoint South Sweden!

Caisa Björndal berättar om LogPoint South Sweden för etableringskonsulter från hela Sverige