LogPoints logotyp
21 november 2019

aktuellt

 • 2015-12-14

  Ny Affärsutvecklare för Logpoint

  Caisa Björndal affärsutvecklare LogPoint South Sweden Då uppdraget att utveckla och marknadsföra LogPoint South Sweden idag ligger hos Södra Munksjön Utvecklings AB, SMUAB, har bolaget anställt ny affärsutvecklare med uppdrag att arbeta vidare med LogPoint South Sweden.Caisa Björndals huvudsakliga arbetsuppgifter är att:Ansvara för utvecklingen av Logistikområdet Torsvik/Stigamo.
  Leda arbetet med att ta fram en strategi för lokalisering av Torsviksterminalen.
  Ansvara för marknadsföring av området.
  Ansvara för markförsäljning, kundkontakter, förhandling, kontraktsskrivande.
  Delta i arbetet med att omlokalisera verksamheter från Södra Munksjön.


 • 2015-11-13

  PARKERINGSFÖRBUD INOM OMRÅDET

  Vägskylt, parkering förbjuden Parkering inom området Momarken, Torsvik och området norr om Thorsviksrondellen kommer inom några veckor att skyltas upp med parkeringsförbud.Parkerade lastbilar inom området idag utgör en sanitär olägenhet och en trafikfara. Parkering kommer att anvisas till den nya Stigamoparkeringen.Tillträde till Stigamoparkeringen kan ske på två sätt. Antingen att chauffören uppvisar en fraktsedel för videokameran vid grinden eller, om det inte finns någon fraktsedel, att chauffören säger till på Statoil att han/hon vill komma in genom grinden.Anslag finns vid grinden om detta. Statoil är öppen 0600-2400.

 • 2015-11-05

  FRISKIS OCH SVETTIS ETABLERAR SIG!

  Friskis och Svettis-logga Styrelsen för Friskis och Svettis beslutade på styrelsemötet den 21 /2 att starta verksamhet på Torsvik.Ombyggnation av f.d. Månsarps Mekaniska till ett logPoint Center kommer att påbörjas i närtid.Mer information om annan service i de nya lokalerna kommer inom kort.

 • 2015-11-05

  PAPPERSGROSSISTEN ETABLERAR SIG PÅ TORSVIK

  Pappersgrossisten LogPoint Business Network hälsar ytterligare ett företag, Pappersgrossisten, välkommen till Torsviksområdet.Tillsammans kan vi påverka, utvecklas och växa!

LOGPOINT SOUTH SWEDEN | CAISA BJÖRNDAL | TELEFON: 036-10 81 89