LogPoints logotyp

LogPoint Business Network

LogPoint Business Network, LBN, är företagarföreningen på området. Alla företag som finns på LogPoint South Sweden är välkomna att gå med i nätverket. Idag är redan runt 70% av företagen på området medlemmar.

LogPoint Business Network finns för att företagen på LogPoint ska kunna utväxla kunskap och påverka, utvecklas och växa på ett mer effektivt sätt. Man drar nytta av den kunskap och variation som finns bland företagen på området.

Nätverket jobbar med flera olika områden. Det finns bland annat ett arbetsledarnätverk som fokuserar på att skapa en bättre arbetsmiljö. Andra områden är infrastrukturella frågor och utbildningsfrågor. Lokala aktiviteter för alla på området är något LBN också jobbar med. Det anordnas bland annat speciella LogPointdagar med aktiviteter för alla anställdas familjer i syfte att stärka trivsel och motivation och för att öka sammanhållningen i området.

Gå med i LBN!

Huvudkontakt
User information


Företagsadress
User information


Min främsta anledning att vara med i nätverket (välj ett eller flera alternativ) *
Multiple selection


Medlemmar i LBN
Dokument LBN

Facebook


  • "Marknadsföringskraft"

    "LogPoint Business Network ger kraft att tillsammans marknadsföra området mot såväl den svenska som den internationella marknaden."
    Per Sahlin, Key Account Manager, Aditro Logistics  

  • "Erfarenhetsutbyte"

    "LogPoint Business Network skapar förutsättningar för oss företag att vara med och påverka områdets utveckling och framtid."

    Richard Thorell, CDC Manager IKEA Torsvik