LogPoints logotyp

Etableringsprocessen

Det kan finnas många olika frågor och funderingar inför en etablering; pris, olika områden och möjliga lösningar. Har du frågor och funderingar kring en eventuell etablering, kontakta Caisa Björndal.

Har du kommit längre i processen och önskar köpa tomt och etablera verksamhet kan du följa dessa steg:

  1. Kontakta Caisa Björndal via mail eller telefon 036-10 81 89 för att boka in ett första möte eller fyll i kontaktformuläret nedan och lämna information om ditt verksamhetsområde, önskat etableringsområde, tomtstorlek, byggnadens storlek, disposition och utformning och ungefärlig tidpunkt för planerad byggstart.
  2. Vi bokar ett möte där vi tillsammans diskuterar. Du får också information om nyttjanderättsavtal och köpeavtal.
  3. Bygglov – 1-2 månader beroende på efterfrågan
  4. Nu kan byggprocessen börja

Kontaktformulär

Kontaktuppgifter *
User information