LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Loggarkiv

  • VA-arbeten (se tidigare loggar) är avklarade. Etableringsytan håller på att sättas upp. Detaljplanen för området är nu på granskning.
  • Under veckan har arbeten med nya Granarpsvägen påbörjats.
  • Startmöte med entreprenör för byggnation av nya vägen har hållits den 7 januari.
  • Idag påbörjas grävarbeten för vatten- och spillvattenledningar vid befintliga Granarpsvägen (vändplan/spårövergång). Arbetet drivs av VA-enheten på Jönköpings kommun.