LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Loggarkiv

  • Kompensationsåtgärder för naturvärden fortsätter. Stubbrytning klar, förflyttning pågår fortfarande. Upphandlingen för terrassering/markförberedelser: anbudstidens utgång är 2021-01-21.
  • Kompensationsåtgärder fortsätter. Arkeologisk undersökning avslutad. Upphandlingen för terrassering (markförberedelser/markarbeten) av industrimark har skickats ut i veckan.
  • Kompensationsåtgärder för naturvärden påbörjade. Stubbrytning pågår. Skotning av stubbar till upplag.
  • Länsmuseet påbörjar en arkeologisk undersökning under morgondagen. Utgrävning på plats beräknas ta några dagar.