LogPoints logotyp

Välkommen till företagsfrukost!

Välkommen att börja dagen med en inspirerande frukost tillsammans med Logpoint Business Network!

Plats: Annes Husman, Kylvägen 4
Dag & tid: 24 januari 2020, frukost från 7.30, programmet pågår 8.00-9.00
Anmälan: Senast 21/1 i nedan formulär

Program för frukosten:

Välkommen till LBNs företagsfrukost!
Moderator Johan Wangström startar upp frukostmötet.

Vad händer på området och hur ser framtiden ut?
LBNs styrelse berättar om vad som händer och hur expansionen och den fortsatta utvecklingen på området ser ut.

Framtidens logistik
Anders Linnarsson, Market Manager på Electrolux Logistics AB berättar om hur de jobbar och hur framtidsscenariot kan se ut.

Utlottning
Lämna ditt visitkort när du kommer så har du chansen på fina vinster i vår utlottning!

Grannar på området
Vi får möjlighet att lyssna på några av företagen på området och hur deas verksamheter fungerar.
Daniela Hammer, vd, June Avfall och Miljö AB
Lasse Nilsson, vd, Abrahamssons Järn AB
Stefan Hansson, vd, Kitron AB

Hållbara persontransporter till, från och på området
Mattias Bodin från HELA resan och Lina Lagrell från IKEA ger oss en inblick i vad resvaneundersökningen visar. Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på JLT, pratar om hur persontransporterna på området diskuteras.

Avslutning

Anmälan till frukostmöte:

Uppgifter * (obligatorisk)
Uppgifter