LogPoints logotyp

Välkommen till företagsfrukost!

Välkommen att börja dagen med en inspirerande frukost tillsammans med Logpoint Business Network!

Plats: Annes Husman, Kylvägen 4
Dag & tid: 24 januari 2020, frukost från 7.30, programmet pågår 8.00-9.00
Anmälan: Senast 21/1 i nedan formulär

Program för frukosten:

Välkommen till LBNs företagsfrukost!
Roger Ödebrink, ordförande i LBN hälsar välkommen!

Vad händer på området och hur ser framtiden ut?
Roger Ödebrink berättar om LBN och styrelsearbetet som pågår. Caisa Björndal, affärsutvecklare på Södra Munksjön Utveclkings AB och Logpoint South Sweden berättar om expansionen och utvecklingen av området ser ut framöver.

Framtidens logistik
Electrolux har firat 100 år – hur ser framtiden ut för de kommande 100 åren? Vilka utmaningar finns idag och hur ser utvecklingen ut framöver? Anders Linnarsson, Market Manager Norden på Electrolux Logistics AB berättar om hur de jobbar och hur framtidsscenariot kan se ut.

Utlottning
Lämna ditt visitkort när du kommer så har du chansen på fina vinster i vår utlottning!

Grannar på området
Vi får möjlighet att lyssna på några av företagen på området och hur deras verksamheter fungerar.
Daniela Hammer, vd, June Avfall och Miljö AB
Lasse Nilsson, vd, Abrahamssons Järn AB
Stefan Hansson, vd, Kitron AB

Hållbara persontransporter till, från och på området
Logpointområdet växer och antalet anställda ökar i samma takt. Hur ser man på Logpoint som arbetsplats i framtiden och vilka är möjligheterna till pendling?
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik, Mattias Bodin från HELA resan ger oss en inblick i vad den pågående resvaneundersökningen av området visar.

Avslutning

Anmälan till frukostmöte:

Uppgifter * (obligatorisk)
Uppgifter