LogPoint logotyp, länk till startsidan
Flygbild med illustrationer som visar det kommande industriområdet på Granarp. Området består av en större del kommande industrimark och en mindre del kommande naturmark. Mitt igenom området finns den befintliga/tidigare Granarpsvägen utmarkerad. Den nya vägsträckningen kommer istället gå i områdets övre ytterkant och finns också markerad i kartan. 

Karta som ungefärligt visar den kommande industrimarken och ny vägsträckning. Klicka på bilden för att se den större.

Byggloggen - detta händer på Granarp

Nu pågår förberedelse för ny industrimark på Granarp, som ska bli ett nytt delområde på LogPoint South Sweden. I arbetet med den nya industrimarken anläggs även en ny, förbättrad väg med GC-bana som ersätter delar av den befintliga Granarpsvägen.

På den här sidan kan du ta del av information om det som kommer hända på Granarp samt följa regelbundna anteckningar i Byggloggen.

Byggloggen på Granarp

  • Avverkning klar. Skotning av virke och ris pågår (Skotning= flytta virket från avverkningsplatsen till den plats där det ska ligga och mellanlagras). Stubbrytning pågår.
  • Fortsatt avverkning samt skotning av virke och ris. Stubb-brytning påbörjas under v. 47.
  • Avverkning skog pågår. Avverkning klart utmed norra sidan (dvs. utmed den kommande vägsträckningen). Skotning av virke samt ris påbörjad under v.45. Rivning av stängsel pågår.
  • Fortsatt röjning av sly och start avverkning skog.

Detaljplanen och området

Detaljplanen heter Flahult 19:12 och området som berörs är ca 28 hektar stort, och i det ingår även en ny sträckning av den befintliga Granarpsvägen. Det befintliga området utgörs till stora delar av skog- och jordbruksmark med numera nedlagd eller omlokaliserad verksamhet.

Detaljplanen Flahult 19:12, beräknas få laga kraft i början av 2021. Läs gärna mer om detaljplanen på www.jonkoping.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvärden

SMUAB har gjort ett ambitiöst arbete med att kompensera för, eller ev förflytta naturvärden som finns på området. Det görs enligt en så kallad ”ekologisk kompensationsplan” som tas fram i samråd med Länsstyrelsen i Jönköping.

Kontakta oss

Det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) ansvarar för utvecklingen av LogPoint, och även förberedelsen av den nya industrimarken på Granarp fram tills den punkt då industribyggnaden börjar byggas.

Fredrik Wolff (Ansvarig projektledare hos SMUAB för etableringen på Granarp):

fredrik.wolff@sodramunksjon.se

Henrik Gustafsson (VD, SMUAB):

henrik.gustafsson@sodramunksjon.se